FANDOM


Veggbankere skremmer folk ved å banke i vegger, smelle med dører og generelt være en plage. Hvis alle dørene og vinduene dine er lukket godt igjen når du legger deg men du fortsatt blir vekt av smelling eller skralling eller høye lyder om natten, da deler du mest sannsynlig hus med en veggbanker. De er veldig uforutsigbare og kan være ekstra farlige. De kan være stabile i mange år, og uten advarsel forandre seg til steinkastere.

A450740E-C7A4-41A9-BBA6-D27B5B3B4440

En av de mest beryktete veggbankerne i grevskapet var i Staumin. Den forårsaket alvorlige forstyrrelser i og rundt kirken og herregården i mange år. Til slutt ble den bundet av en prest. Men han var ikke noe vanlig medlem av de geistlige. Han var en fullt utdannet skrømtvokter, som ble prest senere, han var en av skrømtvokterens tidligere lærlinger, fader Robert Stocks.