FANDOM


Disse buvene kaster småstein, steiner eller til og med kampesteiner. Deres mål er å skremme eller drepe dem de ønsker å drive vekk fra et valgt terretorie. Noen ganger regner skurer av stein ned på en by i flere uker om gangen. Disse angepene er ofte dødelige, noe som gjør steinkastere til en av de farligste buvene å hanskes med. En sint steinkaster er skremmende syn, med seks digre armer, som hver kaster stein. De må bli kunstig bundet eller drept.

AC879981-A7FA-4608-B4AE-F98063BB7907