FANDOM


Disse buvene tar form som svarte hunder, hester, geiter og katter. Geite buver og hunde buver pleier å være upålitlige og onde. Katte og heste buver derimot, kan være vennlige. De kan til og med hjelpe til med hushold og gårdsarbeid, i bytte mot å få leve uforstyrret i huset.

Veldig sjeldent, kan pelsbuver ta hvilken som helst form de vil, vanligvis for å skremme offeret og bli sterkere av frykten deres. En gang måtte skrømtvokteren ta hånd om en buve som tok form som djevelen selv, helt lik med horn, hale og klover. Den kunne også snakke, noe som gjorde den veldig farlig.

042B251A-6060-48AE-9C28-7B92A1A63C21

En pelsbuve