FANDOM


Den farligste buvetypen er uten tvil oppspretterne. Disse starter som kyroppsprettere, som drikker blod fra dyr, vanligvis kuer, hester, sauer eller griser. De kan gi bonden mye motgang ved å hindre budskapen i å trives, men tilslutt begynner denne buvetypen å drepe, den tapper dyret sakte, og besøker det mange ganger til det siste besøket, da den drikker til dyrets hjerte stopper.

813020E6-E055-48C9-B830-22EF02F36A69

De verste kyroppspretterne dreper noen ganger dusinvis av dyr på en natt. De river opp de stakkars dyrenes mager eller flerrer opp halsen deres, og de drikker bare litt blod fra vert dyr. Det er rett og slett lystmord, gjort for det grusomme velbehaget det gir buven. I sånne tilfeller kan hylene til buven bli hørt langt vekk da den tilfrettstiller sin blodtørst. Dette er vanligvis det siste røver stadiet, før buven blir en fullblods oppspretter.

Oppsprettere drikker også blod fra mennesker, da pleier de å fange dem på en eller annen måte så de ikke kan rømme. De tar alltid små mengder blod over flere dager men dreper offeret alltid til slutt. Menneskeblod har blitt en delikatesse for buven, noe å fortsette med. Etter den har smakt menneskeblod, vil den drepe og drepe igjen til en skrømtvokter blir tilkalt for å stoppe den.