FANDOM


Man kan bare gjette seg til hvordan mørket oppstod. Kanskje var det der fra det øyeblikket universet oppstod, en motkraft mot lyset, der hver part fra første øyeblikk strevde med å ta overhånd. En annen mulighet er at et lite frø av misnøye som ble sterkere ettersom røttene utviklet seg og næret seg på menneske ondskap. For det er ikke noe tvil om at menneske innblandning, spesielt tilbedelse og kontakt med mørkets tjenere til egen vinning, gjør mørket sterkere idag.

Uansett hva sannheten er, mørket øker fortsatt i styrke, og dets følgere truer med å sende hele verden inn i en lang tidsalder med terror og blodbad.

E53E9530-AA1D-4ECA-9E4F-C5B1091859A7

Mørket

Hvordan ta hånd om mørket Rediger

(Vanlige forbredelser og motmidler)

  1. Det er viktig å forberede sinnet. Å tøyle sin egen frykt er vansklig, men det er den første tingen som må bli gjort. Mørket får sin kraft fra menneske frykt, noe som gjør det sterkere. Det hjelper å puste rolig og dypt og fokusere på oppgaven. En skrømtvokter må være forberedt på å dø om nødvendig. Når dette er akseptert, minker ofte frykten. Skrømtvokterens plikter i landet er viktigere enn sitt eget liv.
  2. Det er viktig å faste: Dette renser sinnet og gjør det mindre sårbart mot mørk magi. Men, en viss balanse må bli utvist fordi skrømtvokterens arbeid er fysisk utmattende. Når mørket truer, pleier skrømtvokteren å beholde styrken ved å spise veldig små biter med ost*.
  3. Heldigvis er det mange subtanser som kan forårsake smerte og eventuell ødeleggelse av mørkets skapninger, eller i hvertfall begrense deres evne til å gjøre skade. En kombinasjon av salt og jern er ekstra effektiv mot buver og hekser og kan bli brukt til enten å drepe eller binde dem. Rogn er det mest effektive treslaget mot hekser, og en sølvlegering kan skade selv de sterkeste av mørkets tjenere. Derfor bruker skrømtvoktere en stav av rogn med et gjemt sølvlegert knivblad.
  4. En sølv lenke, som kan bli brukt til å binde en heks, er et ekstra nyttig redskap. Den er mindre effektiv mot gudelignende vesener, men til og med mot dem kan den bli brukt til å midlertidig uskadliggjøre dem til et knivblad kan bli brukt.
  5. En skrømt vokters beste våpen mot mørket er sunn fornuft, mot, pluss tilegnelse av egenskaper og kunnskap bygd på over mange generasjoner. Skrømtvoktere bruker ikke magi. Yrket er et håndtverk, en byttehandel, og de må lære av både sine feil og sine suksesser.