FANDOM


Gaster og gjenferd er en form for spøkelser.

Gjenferd Rediger

Et gjenferd er som regel en forvirret sjel som er fanget her på jorden, men som ikke vet hva som har skjedd. Dermed er de ofte plaget. Gjenferd kan man snakke til rette. Bare det å få dem til å kjønne at de er døde, er å gjøre dem en stor tjeneste og et viktig skritt for å få dem til å gå videre. Det finnes gjenferd som har et klart formål med sin tilværelse, som å fortelle ting til levende.

Gaster Rediger

En gast er en liten bit av en sjel som har gått videre til en bedre tilværelse. Gaster kan bare se folk som er redde og kjenner ingenting selv. En gast er på en måte bare et speilbilde som henger igjen i en dam etter at eieren har gått. De blekner sakte bort til de etter en hundre års tid forsvinner.