FANDOM


Beinknusere lever av beinmargen. For det meste spiser de på døde dyr men noen ganger får de en smak for nylig begravde mennesker. Dette er veldig trist for slekninger av den begravde, og blir mye jobb for den stakkars kirketjeneren, som må rydde vekk bitene av kjøtt og bein som blir igjen på gravplassen. Enda verre er når, beinknusere noen ganger angriper de levende, og river bein fra kjøtt mens offeret er ved full bevissthet. Dette er sjeldent, men det hender.

71A7E62C-755C-4B70-9E43-A93A62A63665

Henry Horrocks, skrømtvokteren som, mange år senere, ble skrømtvokterens mester, hadde en lærling som ble drept av en beinknuser. Skrømtvokteren kom gående forbi akkurat når Henry skulle begrave stakkaren, som lå med annsiktet opp. Vokteren hadde aldri sett et så skremt utrykk på et dødt ansikt. Buven hadde virkelig hatt lyst på tommelknoklene men hadde revet av hele hånda. Han hadde dødd av sjokk og blodtap. Det er et syn skrømtvokteren aldri vil glemme. Buven ble kontrollert av en heks, som pleide å samle tommelknokler til magi ritualene sine. Når to av mørkets skapninger samarbeider slik er faren mye større. Selv en erfaren skrømtvokter so, henry kan miskalkulere, derav hans stakkars lærlings død.

844E72AD-FB44-4C7E-AD6B-E49EF817CB41